1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Translation cho cuộc thi Transcribing apps that can connect more than 10 person to use with auto-translation
  Translation Bài thi #10 cho Transcribing apps that can connect more than 10 person to use with auto-translation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Translation cho cuộc thi Transcribing apps that can connect more than 10 person to use with auto-translation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Translation cho cuộc thi Transcribing apps that can connect more than 10 person to use with auto-translation
  Đã rút