leo98 Avatar

Các bài tham dự của leo98

Cho cuộc thi T-shirt Design for a RC-Car Company

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi T-shirt Design for a RC-Car Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi T-shirt Design for a RC-Car Company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi T-shirt Design for a RC-Car Company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi T-shirt Design for a RC-Car Company
  0 Thích