uzumaki Avatar

Các bài tham dự của uzumaki

Cho cuộc thi Two icons for two text logos

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Two icons for two text logos
  Đã rút