1. Á quân
    số bài thi 23
    Bài tham dự #23 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
    Đã rút