1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Adobe Illustrator cho cuộc thi UI & UX Custom Design for App (Business Manager ERP System)
  Đã rút