corinapopescu Avatar

Các bài tham dự của corinapopescu

Cho cuộc thi Universal Concert Group

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  2 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Universal Concert Group
  0 Thích