Bảng thông báo công khai

 • umajon911
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Are you able to design the entire website? If so, could you provide a few more page previews?

  • cách đây 1 tháng
  1. immuzahid5
   immuzahid5
   • cách đây 1 tháng

   Thank you for the feedback
   I am able to design a template for the whole website. If so, I can provide a few more pages.
   I am a graphic designer. Not a website designer.

   • cách đây 1 tháng