Freelancer: Lindashen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VIP Birthday Invitation

This is my design. Please give me the feed back. I hope you like it :) Regards


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     VIP Birthday Invitation to go in Lanyard
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • Lindashen
  Lindashen
  • cách đây 7 năm

  Thank you,.. :)

  • cách đây 7 năm
 • susu4
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  love the colours you have used

  • cách đây 7 năm
 • susu4
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  job

  • cách đây 7 năm
 • susu4
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Love this you have done a fantastic jov

  • cách đây 7 năm