Desagin Avatar

Các bài tham dự của Desagin

Cho cuộc thi Van wrap design for an entertainment company

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Van wrap design for an entertainment company
  Graphic Design Bài thi #24 cho Van wrap design for an entertainment company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Van wrap design for an entertainment company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Van wrap design for an entertainment company
  Bị từ chối
  0 Thích