Freelancer: Bukhari690
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Van Wrap Design

I am sure you will love it. Design is ready for delivery. Let me know if you want any modifications.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     Van wrap design for an entertainment company
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • lindaseptien
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Don't like the font on "turn your musical career on....need to be able to read it.

  • cách đây 4 tháng
  1. Bukhari690
   Bukhari690
   • cách đây 4 tháng

   No worries Ma'am . Can change fonts easily.

   • cách đây 4 tháng
  2. Bukhari690
   Bukhari690
   • cách đây 4 tháng

   Please check #34

   • cách đây 4 tháng