Freelancer: kaushalyasenavi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Van wrap design for an entertainment company

100% VECTOR. I hope you like it. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    33
                   cho                     Van wrap design for an entertainment company
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

 • lindaseptien
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can we Change "musical" to music?

  • cách đây 2 tháng
  1. kaushalyasenavi
   kaushalyasenavi
   • cách đây 2 tháng

   Thank you for the rating and feedback. I'll change it and attach a new entry ASAP.

   • cách đây 2 tháng
  2. kaushalyasenavi
   kaushalyasenavi
   • cách đây 2 tháng

   Please check #51 , It is my new entry. thank you.

   • cách đây 2 tháng