Freelancer: Bukhari690
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fonts Changes

Fonts for "Turn Your Musical career ON!!" to a more readable format.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     Van wrap design for an entertainment company
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

 • lindaseptien
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  we like the back half but the front half needs to be reworked with logo

  • cách đây 5 tháng
  1. Bukhari690
   Bukhari690
   • cách đây 5 tháng

   Okay sure. I'll rework on it

   • cách đây 5 tháng
  2. Bukhari690
   Bukhari690
   • cách đây 5 tháng

   Please check #65

   • cách đây 5 tháng
 • lindaseptien
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Can we Change "musical" to music?

  • cách đây 5 tháng
  1. Bukhari690
   Bukhari690
   • cách đây 5 tháng

   Why not

   • cách đây 5 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...