Mitu420 Avatar

Các bài tham dự của Mitu420

Cho cuộc thi Vector illustration 2.0

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Vector illustration 2.0
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Vector illustration 2.0
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Vector illustration 2.0
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Vector illustration 2.0
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Vector illustration 2.0
  Bị từ chối
  1 Thích