nunezjohnchael Avatar

Các bài tham dự của nunezjohnchael

Cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)

 1. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Video Services cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Video Services cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Video Services cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Video Services cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi Video Editing For Social Media (especially LinkedIn)
  Bị từ chối
  1 Thích