1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 436
  Bài tham dự #436 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 167
  Bài tham dự #167 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 154
  Bài tham dự #154 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  Đã rút