1. Á quân
  số bài thi 249
  Bài tham dự #249 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 247
  Bài tham dự #247 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 246
  Bài tham dự #246 về Graphic Design cho cuộc thi WOW! Purple Cow - Logo Design for wowpurplecow.com - Lots of creative freedom, Guaranteed Winner!
  Đã rút