1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Website Design for Teeth Whitening Australia (Online Retailer)
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Website Design for Teeth Whitening Australia (Online Retailer)
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Website Design for Teeth Whitening Australia (Online Retailer)
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Website Design for Teeth Whitening Australia (Online Retailer)
  Đã rút