Freelancer: rajibhridoy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Kindly check! and if needed any changes so let me know, i will change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Website Logo and Stationary Toolkit Design
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

 • worldofspecs
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Good use of £ instead of e. Not sure about the man

  • cách đây 5 tháng
  1. rajibhridoy
   rajibhridoy
   • cách đây 5 tháng

   ok thank you!

   • cách đây 5 tháng