Freelancer: saidesigner87
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

https://www.pexels.com/photo/man-in-black-tank-top

Please check

Bài tham dự cuộc thi #12 cho Website Re-Design
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

 • SPARECS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Best merchant onboarding section so far!! Nice done!

  • cách đây 2 tháng
 • SPARECS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  same with these - circles?

  • cách đây 2 tháng
 • SPARECS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I like these - perhaps better as circles?

  • cách đây 2 tháng
 • SPARECS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  These would look better as circles that match color scheme

  • cách đây 2 tháng
 • SPARECS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I like this content in the white area!

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...