QasimAs Avatar

Các bài tham dự của QasimAs

Cho cuộc thi Window Tape Design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Window Tape Design
  Graphic Design Bài thi #10 cho Window Tape Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Window Tape Design
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Window Tape Design
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Window Tape Design
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Window Tape Design
  0 Thích