ParathSaf Avatar

Các bài tham dự của ParathSaf

Cho cuộc thi YouTube video intro clip

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Animation cho cuộc thi YouTube video intro clip
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Animation cho cuộc thi YouTube video intro clip
  Bị từ chối
  0 Thích