1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Zaprojektuj logo sklepu fizycznego i internetowego z wózkami i fotelikami.
  Đã rút