A logo design for students consultancy firm

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 46
 • Người chiến thắng: NJmim

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a talented graphic designer to create a logo for my students consultancy firm, aams Global. The logo should convey professionalism and expertise, while also appealing to a youthful and creative audience. The color scheme should be blue and green, representing trustworthiness and reliability.

Ideal skills and experience for this job include:
- Strong graphic design skills
- Experience in creating logos that convey professionalism and youthfulness
- Proficiency in working with blue and green color schemes
- Ability to understand and incorporate the message of "Study abroad seamlessly" into the logo design.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“nice work done”

Hình ảnh hồ sơ Salehin46, Bangladesh.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!