Freelancer: sinzcreation
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo 1

please check and rate this logo design and the idea of using the letter J as the mustache .


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      2813
                     cho                       A logo for BJK University
Bài tham dự #2813

Bảng thông báo công khai

 • mkrathod51
  mkrathod51
  • cách đây 3 tháng

  Awesome work bro!

  • cách đây 3 tháng
 • bjkuniversity
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 tháng

  Let's plz remove the little thing under the mustache,
  Also, remove the box at the top
  Bring "est 2019 under BJK
  And remove the leaves and instead add a circle
  Please upload to drive and share link here

  • cách đây 7 tháng
  1. DesignExpertsBD
   DesignExpertsBD
   • cách đây 7 tháng

   Hi there, Check Please// https://drive.google.com/file/d/18chMzYuE3IFawsjz8sUdr-WyONXb4ABx/view?usp=sharing

   • cách đây 7 tháng
  2. TornadoGCC
   TornadoGCC
   • cách đây 7 tháng

   My entry #1560 sir check this [ logo full guidelines ] file:///D:/arslan%20abid/freelance%20jpg/BJK-University-03.jpg

   • cách đây 7 tháng
 • imadazizi123
  imadazizi123
  • cách đây 7 tháng

  Great work bro

  • cách đây 7 tháng
 • sinzcreation
  sinzcreation
  • cách đây 7 tháng

  https://drive.google.com/drive/folders/1b0MBTpP_TlUbXRzMrl-l7XUhJ_tx8MJo?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • sinzcreation
  sinzcreation
  • cách đây 7 tháng

  thank you so much for your feedback . im updating now

  • cách đây 7 tháng
 • Bhavesh57
  Bhavesh57
  • cách đây 7 tháng

  Good work!

  • cách đây 7 tháng
  1. sinzcreation
   sinzcreation
   • cách đây 7 tháng

   Thank you bhavesh. I love your works

   • cách đây 7 tháng
 • bjkuniversity
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 tháng

  Can I please see this straight facing

  • cách đây 7 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...