A logo for BJK University

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $500
 • Các bài thi đã nhận: 1
 • Người chiến thắng: sinzcreation

Bảng thông báo công khai

 • TornadoGCC
  TornadoGCC
  • cách đây 7 tháng

  My entry #1560 sir check this [ logo full guidelines ] file:///D:/arslan%20abid/freelance%20jpg/BJK-University-03.jpg

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  #extended

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  #extended #extended #extended

  • cách đây 7 tháng
 • Rajarshiweb
  Rajarshiweb
  • cách đây 7 tháng

  #extended it please

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  I hope you give me this opportunity #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • face2web
  face2web
  • cách đây 7 tháng

  PLEASE CHECK UPDATED DESIGN https://drive.google.com/file/d/1jHZG1Fbf3P1vypzzdhdats8QR-Aq5UBi/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • arabinduray2021
  arabinduray2021
  • cách đây 7 tháng

  Rare design rejected. LOL

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  https://lh3.googleusercontent.com/NTlRsNSo7elCDjZnV3DGMvzYVJh8j2iPGRcVE2wJFq-WIVMzxL-4C8vmPmP58USW9XQYFUHd3u91B-IM8kawti2kkSuNI6pyssAhu3f__LYO-2M_A5JodHvjfvLXog91Lw=w1280

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  https://lh5.googleusercontent.com/X44zEpikKYcyA98H9qh2ZoeNX_3iOQY4M4wGU7sFSk_9E0LYMgGilngI5zoeWAZdp8v0wyriPPP1QiYiq68vNl1obd9SUJE8uAlmKeAgl4LFW-M73p9uuIrlqRCTQSAbwQ=w1280

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  #1957 #extended

  • cách đây 7 tháng
 • face2web
  face2web
  • cách đây 7 tháng

  PLEASE CHECK MY NEW DESIGN. HOPE YOU LIKE IT https://drive.google.com/file/d/1OaDG1reQw2-ZfWZk_EQnzp1Woo3AqaOP/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • abdulwasim640
  abdulwasim640
  • cách đây 7 tháng

  #extended #extended

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  https://lh5.googleusercontent.com/nqkwNtXwoObKWJ6edmjnyp8eEMMST5eYIedA981NT_thBJEI8KkjeDzEDb82aQSxO7to6yNRJu8rg2OTTscepuJj9lRJNdwJKKH67Eg14KrSQ9yKb99Zj-oVI03uy2ZUyg=w1280

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  https://lh4.googleusercontent.com/wciulT65SVUYMKhOblsJhmX17mINSkn2KBuU6LFTnzLAxtEnP-sbiXkVk6AYzEv_EDV9j2Nyy50_iit-V6u8UxZ9urj_vZkK3iLp_sOm-rhtBFOIU-zYfWuIL09sB-pOog=w1280

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  #extended

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  #extended #extended #extended #extended #extended #extended #extended #extended

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  https://drive.google.com/file/d/10zUQvjp7IjXCXHR1d_SOtO8husUEVp2B/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • carinajr
  carinajr
  • cách đây 7 tháng

  https://drive.google.com/file/d/10zUQvjp7IjXCXHR1d_SOtO8husUEVp2B/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • sinzcreation
  sinzcreation
  • cách đây 7 tháng

  a logo should keep its balance and ovral good look , just gathering a much possible elements in a logo makes it look crowded and less professional. also there should be an original hidden touch in it . linked to you and you project and motto.

  • cách đây 7 tháng
  1. carinajr
   carinajr
   • cách đây 7 tháng

   Yes Brother.

   • cách đây 7 tháng
 • TornadoGCC
  TornadoGCC
  • cách đây 7 tháng

  My entry #1560 sir check this [ logo full guidelines ] file:///D:/arslan%20abid/freelance%20jpg/BJK-University-03.jpg

  • cách đây 7 tháng
 • daudhasan
  daudhasan
  • cách đây 7 tháng

  please Check #1311

  • cách đây 7 tháng
 • najmul0834
  najmul0834
  • cách đây 7 tháng

  What you want and what you take looollllllllllll

  • cách đây 7 tháng
 • imamhossan901
  imamhossan901
  • cách đây 7 tháng

  Sir please Check.................... https://drive.google.com/file/d/14hOuj9ER6ZYb2zm8yXLOSLs1qwTtZhZt/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • imamhossan901
  imamhossan901
  • cách đây 7 tháng

  Sir please Check.................... https://drive.google.com/file/d/14hOuj9ER6ZYb2zm8yXLOSLs1qwTtZhZt/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • imamhossan901
  imamhossan901
  • cách đây 7 tháng

  Sir please Check.................... https://drive.google.com/file/d/14hOuj9ER6ZYb2zm8yXLOSLs1qwTtZhZt/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • fahadmiah244
  fahadmiah244
  • cách đây 7 tháng

  Please check my Update entry
  Version 1.https://drive.google.com/file/d/1U2lSUEy404ZuMTTA8lsDNQiMgz1ZytrZ/view?usp=sharing
  Version 2.https://drive.google.com/file/d/1vV4cWyDUsNhNRnxG6SE3EZcRHXdnUunz/view?usp=sharing
  If you have anything more to change about this logo just let me know, thank you,
  Respectfully
  Fahad

  • cách đây 7 tháng
 • imamhossan901
  imamhossan901
  • cách đây 7 tháng

  Sir please Check.................... https://drive.google.com/file/d/14hOuj9ER6ZYb2zm8yXLOSLs1qwTtZhZt/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • TornadoGCC
  TornadoGCC
  • cách đây 7 tháng

  sir check my entry hope you like it....

  • cách đây 7 tháng
 • TornadoGCC
  TornadoGCC
  • cách đây 7 tháng

  My entry #1560 sir check this [ logo full guidelines ] file:///D:/arslan%20abid/freelance%20jpg/BJK-University-03.jpg

  • cách đây 7 tháng
 • arabinduray2021
  arabinduray2021
  • cách đây 7 tháng

  please Check Drive

  • cách đây 7 tháng
 • arabinduray2021
  arabinduray2021
  • cách đây 7 tháng

  https://drive.google.com/drive/my-drive

  • cách đây 7 tháng
 • roseline7
  roseline7
  • cách đây 7 tháng

  Dear CH, I couldn't complete on time. Please check it out. PLEASE. PLEASE. PLEASE.
  https://drive.google.com/file/d/1anVWbU_1Mb1gNsW8YW6db2jG0OyImNRw/view?usp=sharing

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  Everyone who took part in this work competition did something similar to each other.
  But I wish it would be a creative and unique idea would take your business forward into the future.
  For any changes you can let me know because your satisfaction is very important to me #1957

  • cách đây 7 tháng
 • mdmahbuburrahma5
  mdmahbuburrahma5
  • cách đây 7 tháng

  Everyone who took part in this work competition did something similar to each other.
  But I wish it would be a creative and unique idea would take your business forward into the future.
  For any changes you can let me know because your satisfaction is very important to me #1957

  • cách đây 7 tháng
 • fahadmiah244
  fahadmiah244
  • cách đây 7 tháng

  I have updated my design. Please see the link https://prnt.sc/1xq75kl

  • cách đây 7 tháng
 • moninayan052
  moninayan052
  • cách đây 7 tháng

  sir if u need any changes then please let me know!! thank u #1755 #1760 #1887 #2454 #2476 #2483 #2998

  • cách đây 7 tháng
 • qdsjzs
  qdsjzs
  • cách đây 7 tháng

  What a shame! This is one of the few signs that can interpret the BJKU school motto.

  • cách đây 7 tháng
 • abdulwasim640
  abdulwasim640
  • cách đây 8 tháng

  please check #1898 #1877 #301

  • cách đây 8 tháng
 • alviolette
  alviolette
  • cách đây 8 tháng

  CH I have one more entry ... see the link to my profile in entry #914

  • cách đây 8 tháng
 • saddekfeddad
  saddekfeddad
  • cách đây 8 tháng

  Hi; I offer a simple and modern option with 2 different color palettes on an entry of 2 pages, and I applied the brand on a mockup (cap).

  2 pages >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #790

  • cách đây 8 tháng
 • Wasiulhera
  Wasiulhera
  • cách đây 8 tháng

  nothing to say...???

  • cách đây 8 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!