Airbnb vacation rental - logo design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $110
 • Các bài thi đã nhận: 500
 • Người chiến thắng: Rajmonty

Tóm tắt cuộc thi

I would like to have a logo designed for our Airbnb vacation rental.

DO NOT USE CANVA.

Name of Rental: That Colorado Place

Imagery: Mountains, pine forest, Lake Dillon

Combine "mountain" and “pines” with a suitcase (see image, but not too bulky looking)

Style: See attached image of classic vs. modern, etc.

Uses: Social media and business cards

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Thank you! Great to work with you.”

Hình ảnh hồ sơ thatCOplace, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • graphicspine1
  graphicspine1
  • cách đây 3 tuần

  #663 #664 #665

  • cách đây 3 tuần
 • graphicspine1
  graphicspine1
  • cách đây 3 tuần

  Have a look #660 #661 #662

  • cách đây 3 tuần
 • baten700b
  baten700b
  • cách đây 3 tuần

  please check #655 #656 #657 #658 #659

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #647 #648

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #645 #646

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • hellcatcreations
  hellcatcreations
  • cách đây 3 tuần

  pls check #620 .

  • cách đây 3 tuần
 • hellcatcreations
  hellcatcreations
  • cách đây 3 tuần

  #620

  • cách đây 3 tuần
 • hellcatcreations
  hellcatcreations
  • cách đây 3 tuần

  pls check #620 .

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #604 #605 #606

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #601 #602 #603

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #597 #598 #599 #600

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 3 tuần

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #594 #595 #596

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 3 tuần
 • MdAliHasan11
  MdAliHasan11
  • cách đây 4 tuần

  please check my entry #540 #541

  • cách đây 4 tuần
 • mdmahmud201
  mdmahmud201
  • cách đây 4 tuần

  Dear Sir, Please Check My Entry #539 , If you like my logo, tell me if you need to change something. if any color change.

  • cách đây 4 tuần
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #554 #555

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #549 #550 #551 #552 #553

  • cách đây 1 tháng
 • classydesignbd
  classydesignbd
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #504 #505 #506 #507

  • cách đây 1 tháng
 • nurzahan10
  nurzahan10
  • cách đây 1 tháng

  please check sir #397 #398

  • cách đây 1 tháng
 • sirajrohman8588
  sirajrohman8588
  • cách đây 1 tháng

  #437 please check sir

  • cách đây 1 tháng
 • AquaGraphic
  AquaGraphic
  • cách đây 1 tháng

  #187 by Mohsin D.
  please feedback

  • cách đây 1 tháng
 • roysovon46
  roysovon46
  • cách đây 1 tháng

  Please check my new entry #373

  • cách đây 1 tháng
 • raisul2021
  raisul2021
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #298 #299

  • cách đây 1 tháng
 • roysovon46
  roysovon46
  • cách đây 1 tháng

  Check #163 #164 #165 #167 #171

  • cách đây 1 tháng
 • lucifer06
  lucifer06
  • cách đây 1 tháng

  Dear contest holder, please check my entries #129 & #130 and let me know if you need any modifications or have any suggestions. Thank you.

  • cách đây 1 tháng
 • aayshaakter1995
  aayshaakter1995
  • cách đây 1 tháng

  Dear contest holder, please check my entries #111 & #116 and let me know if you need any modifications or have any suggestions. Thank you.

  • cách đây 1 tháng
 • Shastishaha
  Shastishaha
  • cách đây 1 tháng

  Please Check Entry #56

  • cách đây 1 tháng
 • mdmahmud201
  mdmahmud201
  • cách đây 1 tháng

  Dear Sir Please Check My Entry #38 , If you like my logo, tell me if you need to change something. if any color change

  • cách đây 1 tháng
 • basitshiekh
  basitshiekh
  • cách đây 1 tháng

  please check entry #33

  • cách đây 1 tháng
 • ayeshaaktar12133
  ayeshaaktar12133
  • cách đây 1 tháng

  please cheak #27 #25 . i hope you like that . thank you .

  • cách đây 1 tháng
 • AishahMY00
  AishahMY00
  • cách đây 1 tháng

  Hi, please check and rate my design #21 . Thank you.

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!