All in one Business card

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $60
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: shovon7020

Tóm tắt cuộc thi

I have 4 business that i own and operate, carrying multiple cards is a challenge hence i am after a business card design that will have all my business contact details in one. I have uploaded my business logos below.
the following information is required in the card design, business logo are attached for reference.
Mobile number is common across all business (+61 (0) 420506711)

Ardea Waste - Online Marketplace for waste management & Resource Exchange
E-mail: narendran@[login to view URL]
W: [login to view URL]

BinSense - IoT based smart sensor for commercial & household bins
E: naren@[login to view URL]
W: [login to view URL]

Oreteq - Bulk Materials Handling specialist & innovation consultant
E: naren@[login to view URL]
W: [login to view URL]

SpaceDsign - Bridging the gap through innovation
E: narendran@[login to view URL]
W: [login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great graphic designer with good design thinking”

Hình ảnh hồ sơ Narenakaskippy, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • MDSUMONSORKER
  MDSUMONSORKER
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check your inbox

  • cách đây 1 tháng
 • Heartbd5
  Heartbd5
  • cách đây 1 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1C5BYhzzzza-f78-IA7L_5v2G3pLrY9dq/view

  • cách đây 1 tháng
 • Heartbd5
  Heartbd5
  • cách đây 1 tháng

  check out that https://drive.google.com/file/d/1C5BYhzzzza-f78-IA7L_5v2G3pLrY9dq/view

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir if you award me then I can include your full name in the business card and with social media. Thank's

  • cách đây 1 tháng
 • NibirRahman9
  NibirRahman9
  • cách đây 1 tháng

  Sir,please check my entry #188.#189

  • cách đây 1 tháng
 • sonupandit
  sonupandit
  • cách đây 1 tháng

  Please check the entries #177 and #187 thank you

  • cách đây 1 tháng
 • mithunmarandi
  mithunmarandi
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry 151#186

  • cách đây 1 tháng
 • saifulkh
  saifulkh
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry: #181, #182, #183, #184

  • cách đây 1 tháng
 • saifulkh
  saifulkh
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry: #178, #179, #180

  • cách đây 1 tháng
 • saifulkh
  saifulkh
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry: #172, #173, #174, #175

  • cách đây 1 tháng
 • saifulkh
  saifulkh
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry: #163, #164, #165, #166, #167, #168, #169, #170

  • cách đây 1 tháng
 • sonupandit
  sonupandit
  • cách đây 1 tháng

  Please check the entry #161 thank you

  • cách đây 1 tháng
 • MrRobinBD
  MrRobinBD
  • cách đây 1 tháng

  Sir Please check My Entry I hope you like the design------ #145 #144

  • cách đây 1 tháng
 • MrRobinBD
  MrRobinBD
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir Please check My All Entry I hope you like the design------- #139 #137 #143 #142 #141 #140 #138

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check my new entry #146 , #147 & #148

  • cách đây 1 tháng
 • MrRobinBD
  MrRobinBD
  • cách đây 1 tháng

  Sir Please check My Entry I hope you like the design------ #145 #144

  • cách đây 1 tháng
 • MrRobinBD
  MrRobinBD
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir Please check My All Entry I hope you like the design-------#139 #137 #143 #142 #141 #140 #138

  • cách đây 1 tháng
 • cmtfarjana
  cmtfarjana
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #132 #133 #134

  • cách đây 1 tháng
 • KMZaman01
  KMZaman01
  • cách đây 1 tháng

  Please check #113 & #114

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir, Please check my new entry #105 , #106 , #107 , #108 & #109

  • cách đây 1 tháng
 • Yamin019
  Yamin019
  • cách đây 1 tháng

  Please Check my entry #103

  • cách đây 1 tháng
 • fujitaakbar
  fujitaakbar
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #75 #93

  • cách đây 1 tháng
 • Sabbirhossain47
  Sabbirhossain47
  • cách đây 1 tháng

  sir please check my entry #91 #92

  • cách đây 1 tháng
 • Sabbirhossain47
  Sabbirhossain47
  • cách đây 1 tháng

  sir please check my entry #85 #86

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check that i have edited this design and linked your details in QR code #83

  • cách đây 1 tháng
 • MDSUMONSORKER
  MDSUMONSORKER
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check my entry #78 and #79

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check that i have edited this design #76 & #77

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check my entry #76

  • cách đây 1 tháng
 • fujitaakbar
  fujitaakbar
  • cách đây 1 tháng

  Pleace check my #75

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check my new entry #72 , #73 , #74

  • cách đây 1 tháng
 • mouritaritu46
  mouritaritu46
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check #71

  • cách đây 1 tháng
 • MDSUMONSORKER
  MDSUMONSORKER
  • cách đây 1 tháng

  Hello sir, please check my update Entry #64, #66, #67, #68

  • cách đây 1 tháng
 • Yamin019
  Yamin019
  • cách đây 1 tháng

  sir kindly check #62

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  sir kindly check #60

  • cách đây 1 tháng
 • shiblee10
  shiblee10
  • cách đây 1 tháng

  #59

  • cách đây 1 tháng
 • Sabbirhossain47
  Sabbirhossain47
  • cách đây 1 tháng

  sir kindly check #56

  • cách đây 1 tháng
 • mdsajinsk1234
  mdsajinsk1234
  • cách đây 1 tháng

  hello sir, please check my enrty #10 #49 #50.

  • cách đây 1 tháng
 • pritoms108
  pritoms108
  • cách đây 1 tháng

  Hello sir, please check my Enrty #38 & #47. #47 is updated from #38.
  If you like my design please rate to know us.

  • cách đây 1 tháng
 • fujitaakbar
  fujitaakbar
  • cách đây 1 tháng

  Please check my Entry #44 #45

  • cách đây 1 tháng
 • fujitaakbar
  fujitaakbar
  • cách đây 1 tháng

  Please check my Entry #44

  • cách đây 1 tháng
 • nazmulpa
  nazmulpa
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, Please check my Entry #43 of 43. Thanks

  • cách đây 1 tháng
 • cmtfarjana
  cmtfarjana
  • cách đây 1 tháng

  check my entry #41

  • cách đây 1 tháng
 • shiblee10
  shiblee10
  • cách đây 1 tháng

  Sir, please check #35 #36 #37

  • cách đây 1 tháng
 • nazmulpa
  nazmulpa
  • cách đây 1 tháng

  Sir, Please check my entry #33 of 33

  • cách đây 1 tháng
 • Yamin019
  Yamin019
  • cách đây 1 tháng

  Check My entry #26 #27 #28

  • cách đây 1 tháng
 • customdesignhub
  customdesignhub
  • cách đây 1 tháng

  Check My entry #20

  • cách đây 1 tháng
 • shovon7020
  shovon7020
  • cách đây 1 tháng

  Check my entry please #11 #12 #14 #15 #16 #17

  • cách đây 1 tháng
 • maamirnaqvi
  maamirnaqvi
  • cách đây 1 tháng

  Card Holder Name Please?

  • cách đây 1 tháng
 • PingkuPK
  PingkuPK
  • cách đây 1 tháng

  Dear Sir , please check my entry #6 . Hope you like that !

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!