Android and Unity Developer for App/Game Development

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 11

Tóm tắt cuộc thi

Seeking a skilled developer experienced in Android Studio and Unity to assist in the development of various applications and games. The ideal candidate should have a strong background in programming and a portfolio showcasing their previous work.

Requirements:

-Proficient in Java, C#, and Unity
-Strong understanding of Android Studio
-Ability to work efficiently in a fast-paced environment
-Excellent problem-solving and communication skills

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!