Freelancer: daniyalmurtaza52
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Noble Toyz Logo

I have created the animation for this logo, i am just attaching the JPG here if you want the animation let me know.

Bài tham dự cuộc thi #11 cho                         Animate logo (s)
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • CutterWolf44
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  can you make a small video of this in action please?

  • cách đây 4 tháng
  1. daniyalmurtaza52
   daniyalmurtaza52
   • cách đây 4 tháng

   Yes sure

   • cách đây 4 tháng
  2. daniyalmurtaza52
   daniyalmurtaza52
   • cách đây 4 tháng

   but let me know where i can share the animation

   • cách đây 4 tháng