Animate my logo

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 1
  • Người chiến thắng: anthony2020

Tóm tắt cuộc thi

I would like to animate my logo

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great work and very creative ”

Hình ảnh hồ sơ albarwaniwal, Oman.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • ibraheimtarek
    ibraheimtarek
    • cách đây 1 tháng

    https://youtu.be/CN2aUR9tOQo

    • cách đây 1 tháng
  • Tarekabdelrazik
    Tarekabdelrazik
    • cách đây 1 tháng

    #guaranteed #guaranteed

    • cách đây 1 tháng
  • anthony2020
    anthony2020
    • cách đây 1 tháng

    Sr. There are a section named: Types of files supported. You can add the video option... in thar way we can star upload the animations...

    • cách đây 1 tháng
    1. albarwaniwal
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 1 tháng

      couldn't open the link
      .. invalid link

      • cách đây 1 tháng
    2. anthony2020
      anthony2020
      • cách đây 1 tháng

      ready... you can get in... https://vimeo.com/user97166360/review/342079527/f11566fa4b.... write me in private to give to you the password.. thanks

      • cách đây 1 tháng
  • ibraheimtarek
    ibraheimtarek
    • cách đây 1 tháng

    what do you want in the animation vedio?

    • cách đây 1 tháng
    1. albarwaniwal
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 1 tháng

      i have pdf file for the same logo

      • cách đây 1 tháng
    2. albarwaniwal
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 1 tháng

      https://drive.google.com/folderview?id=1LcuMvovecS-Jckqr2mV-eiS0I5l-Pu-5

      • cách đây 1 tháng
  • anthony2020
    anthony2020
    • cách đây 1 tháng

    please go to this link. https://vimeo.com/user97166360/review/342079527/f11566fa4b write in private to give to you the password. thanks...

    • cách đây 1 tháng
  • ibraheimtarek
    ibraheimtarek
    • cách đây 1 tháng

    so should we upload the video on youtube?

    • cách đây 1 tháng
  • anthony2020
    anthony2020
    • cách đây 1 tháng

    can you add the option of video to upload the animation??????????

    • cách đây 1 tháng
  • anthony2020
    anthony2020
    • cách đây 1 tháng

    can you upload a better resolution of logo?????

    • cách đây 1 tháng
    1. albarwaniwal
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 1 tháng

      from where I can upload?..i have a pdf file for the same logo

      • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!