anniversary logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $40
 • Các bài thi đã nhận: 0

Tóm tắt cuộc thi

My client this year celebrates their 5 year anniversary. I want some design created around their celebrating their anniversary , without distorting and changing the original logo.
I need this work as soon as possible

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

 • csdesign78
  csdesign78
  • cách đây 4 năm

  Please PMB thanks....

  • cách đây 4 năm
 • Reason99
  Reason99
  • cách đây 4 năm

  Submitting my entry soon!

  • cách đây 4 năm
 • abd786vw
  abd786vw
  • cách đây 4 năm

  Give ur feedback and suggestion for #93

  • cách đây 4 năm
 • abd786vw
  abd786vw
  • cách đây 4 năm

  Hi CH, what would be the text for this. Is it 5th Anniversary or Celebrating 5 Years.

  • cách đây 4 năm
 • Rk07desinger
  Rk07desinger
  • cách đây 4 năm

  # 60
  #61

  • cách đây 4 năm
 • webcloud9
  webcloud9
  • cách đây 4 năm

  Please have a look at #55 & #54. If any modifications required please let me know.

  • cách đây 4 năm
 • kondmuz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  There is nothing that I have seen that suits what I requested for. I am looking for a LOGO that is going to be around the main Logo. It is going to be used for the letterhead, pens, and all the general printable stuff. It is just suppose to have" Celebrating 5 Years ". It is suppose to make sense and look very professional. Not badges and things that look like awards. Whatever designs that come are suppose to keep the original logo in mind .

  • cách đây 4 năm
 • Rk07desinger
  Rk07desinger
  • cách đây 4 năm

  #42#41#40

  • cách đây 4 năm
 • Linsanchani
  Linsanchani
  • cách đây 4 năm

  Please Check #32 #33 #34 #35 #36 Thank You

  • cách đây 4 năm
 • Linsanchani
  Linsanchani
  • cách đây 4 năm

  Please Check #21 #22 #23 #24 #25 #27 #28 #29 #30 #31 Thank You..

  • cách đây 4 năm
 • Linsanchani
  Linsanchani
  • cách đây 4 năm

  Please Check #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 Thank You

  • cách đây 4 năm
 • Linsanchani
  Linsanchani
  • cách đây 4 năm

  Please Check #9 #10 Thank You..

  • cách đây 4 năm
 • kondmuz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  have also increased the project fee because I need this done urgently , neatly and as CLEAN and Professional as possible

  • cách đây 4 năm
 • kondmuz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  I have uploaded the logo.

  • cách đây 4 năm
 • rshalder90
  rshalder90
  • cách đây 4 năm

  Please post the original logo

  • cách đây 4 năm
 • harikrishnanvr
  harikrishnanvr
  • cách đây 4 năm

  the orginal logo please

  • cách đây 4 năm
 • FragolaWarsaw
  FragolaWarsaw
  • cách đây 4 năm

  Post Your client logo

  • cách đây 4 năm
 • yaman75
  yaman75
  • cách đây 4 năm

  can you load the Original Logo Please

  • cách đây 4 năm
 • rachepallivijay
  rachepallivijay
  • cách đây 4 năm

  could you please share the original logo of your client...thanks

  • cách đây 4 năm
 • LazyGod
  LazyGod
  • cách đây 4 năm

  Hint! Hint! :)

  • cách đây 4 năm
 • benjamin1996
  benjamin1996
  • cách đây 4 năm

  Wich is the original logo?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!