App development for android, iPhone, windows and blackberry

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $90
 • Các bài thi đã nhận: 0

Tóm tắt cuộc thi

Our client is an entertainment, gaming (casino) industry. We need an app mock design of 2-3 screen shots.
Home Page. Social Page. Registrations ( hotel) form. Jackpot live News. Advertisements. Contact.
The app buttons can be at the base of the screen.

The colors to be used are black, white and gold. A dash of an interesting color ( in finer amounts) is welcome too, but the base colors have to be black, white and gold.

You will need to provide the screens in a format the developers can use when developing the app.

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!