Freelancer: calmeyda
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

No problem

Hi I can fix that, please send me the url for check, done in few hour

Bài tham dự cuộc thi #1 cho                         ASAP Woo Page Needs Background - EASY
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • captivatingsl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  How do I send you a private message?

  • cách đây 9 năm
  1. calmeyda
   calmeyda
   • cách đây 9 năm

   by this way http://www.senati.edu.pe:4510/this.txt

   • cách đây 9 năm