engselgendy Avatar

Các bài tham dự của engselgendy

Cho cuộc thi Assignment

  1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Project Management cho cuộc thi Assignment
    0 Thích