Attention grabbing Title & Subject

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $10
  • Các bài thi đã nhận: 38
  • Người thắng cuộc: Cleandesks

Tóm tắt cuộc thi

I need a catchy, and attention grabbing title headline and subject. It will need to be an attention grabbing set of words that will be good for Investors, Press releases, and so forth. I've included a video, and some other files to give you an idea of what the website will offer.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Thanks for the slogan/wording!”

Hình ảnh hồ sơ cclark7781, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • Cleandesks
    Cleandesks
    • cách đây 2 năm

    Please review #23, #24, #25 and #36

    • cách đây 2 năm
  • Cleandesks
    Cleandesks
    • cách đây 2 năm

    What is the purpose of the new title and subject?

    • cách đây 2 năm
    1. cclark7781
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      For a press release

      • cách đây 2 năm
  • HOCOWritersInc
    HOCOWritersInc
    • cách đây 2 năm

    Are there any headlines that you like that we can use as an example?

    • cách đây 2 năm
  • HOCOWritersInc
    HOCOWritersInc
    • cách đây 2 năm

    Please provide feedback on my entry (#1) so I can make it to your liking. Thanks!

    • cách đây 2 năm
  • harsha442
    harsha442
    • cách đây 2 năm

    Do you mean a title replacing NewAgeMath, probably a more suitable one as your website seems to cover everything...

    • cách đây 2 năm
  • nauman6940
    nauman6940
    • cách đây 2 năm

    Hi....... i want to participate in this contest

    • cách đây 2 năm
    1. cclark7781
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      No. A catchy title and attention grabbing subject.

      • cách đây 2 năm
    2. Cleandesks
      Cleandesks
      • cách đây 2 năm

      Please review #2

      • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!