Freelancer: PADAIYAPPA999
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Tamil Recorder

Hi,I am Krishna, Native Tamil speaker. I have studied thru Tamil language till my Higher secondary school of education. I know very well tamil to write and speak. So, I can able to record your tamil audio as well. Thanks!!

Bài tham dự cuộc thi #3 cho                         AUDIO RECORDING - 26/09/2022 04:18 EDT
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • filza1600
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  please whatsapp me at +919674005981

  • cách đây 4 tháng