aXedras Banner

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 34
 • Người chiến thắng: becretive

Tóm tắt cuộc thi

Hello, we are interested in a design for a Banner (100cm x 240 cm (visible: 215cm)) for our it-startup axedras ([login to view URL]).
We have attached a rough layout/design for the desired banner's design (incl. logo, slogan, content, contact details) which we require by Monday 17 November.
-Resolution at least 150 dpi with original image size
-Fonts must be fully embedded or converted to curves.
-Color mode CMYK to FOGRA51 (PSO Coated v3)
-Paint application maximum 300%
-Transparencies from CorelDraw need to be reduced.

Color Palettes / Hex Code / RGB
Black 000000 (0,0,0)
Dark Grey 444444 (68,68,68)
Grey 595959 (89,89,89)
Tan (Gold) B49342 (180,147,66)
Gold CC9900 (204,153,0)
Brown (Gold light) BEA360 (190,163,96)
Dark Red C00000 (192,0,0)
Swiss Red D52B1E (213,43,30)
Dark Green 009973 (0,153,115)
Blue 262699 (38,38,153)

Font: Roboto

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“great result, proactive way of working and constructive communication”

Hình ảnh hồ sơ aXedras, Switzerland.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • YhanRoseGraphics
  YhanRoseGraphics
  • cách đây 3 tuần

  Please check my new design #55 .. this is now okay for you?

  • cách đây 3 tuần
 • YhanRoseGraphics
  YhanRoseGraphics
  • cách đây 3 tuần

  Please check my new design #54 .. this is now okay for you?

  • cách đây 3 tuần
 • YhanRoseGraphics
  YhanRoseGraphics
  • cách đây 3 tuần

  Please see my another new entry #49 thank you :)

  • cách đây 3 tuần
 • YhanRoseGraphics
  YhanRoseGraphics
  • cách đây 3 tuần

  Please see my new entry #48 thank you :)

  • cách đây 3 tuần
 • satishandsurabhi
  satishandsurabhi
  • cách đây 3 tuần

  Please Check my entry #45 & update your comments. Thanks.

  • cách đây 3 tuần
 • satishandsurabhi
  satishandsurabhi
  • cách đây 3 tuần

  Please Check my entry #38 & update your comments. Thanks.

  • cách đây 3 tuần
 • malithdk
  malithdk
  • cách đây 3 tuần

  Please check my new designs Entry #35 and Entry #34

  • cách đây 3 tuần
 • YhanRoseGraphics
  YhanRoseGraphics
  • cách đây 3 tuần

  Hello CH, please check my entry and leave a feedkback on this .. Thank you..

  • cách đây 3 tuần
 • ziakhan78
  ziakhan78
  • cách đây 3 tuần

  Hi, Can you msg me to discuss some details? Thanks

  • cách đây 3 tuần

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!