BALI Travel Tshirt Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $45
 • Các bài thi đã nhận: 94
 • Người chiến thắng: alaaelol204

Tóm tắt cuộc thi

BALI Travel Tshirt Design

Theme: Balinese Culture and Beach
- The design should incorporate elements of Balinese culture and traditions, such as traditional dance, temples, and Balinese symbols.

Color Preferences: Bright and Vibrant
- The design should utilize bold and vibrant colors that are eye-catching and represent the lively atmosphere of Bali.
- Colors like Red, purple, turquoise, orange, and yellow can be used to create a vibrant and energetic design.

About Design
- The designs should be unique and creative, offering different perspectives on Balinese culture and traditions.
- Creativity and the ability to think outside the box to provide unique and captivating designs.

Sample Designs Attached
- I attached my last travel design for Aruba. I love simple, yet creative and custom
- I would love to incorporate a sunhat or black lady silhouette into the design
- I love the beautiful tropical flowers in the design attached if it can be incorporate

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Habibur971
  Habibur971
  • cách đây 2 tháng

  Please check #200 #201 #202

  • cách đây 2 tháng
 • Unique05
  Unique05
  • cách đây 2 tháng

  Please check #198 #199

  • cách đây 2 tháng
 • Unique05
  Unique05
  • cách đây 2 tháng

  Please check #186

  • cách đây 2 tháng
 • Designpro750
  Designpro750
  • cách đây 2 tháng

  Please Check #136 #135 #134

  • cách đây 2 tháng
 • Habibur971
  Habibur971
  • cách đây 2 tháng

  Please check #60 #77 .If any change you need, let me know. Thank you.

  • cách đây 2 tháng
 • Marshmellow10
  Marshmellow10
  • cách đây 2 tháng

  check my entry #76

  • cách đây 2 tháng
 • IftiarJony
  IftiarJony
  • cách đây 2 tháng

  Please check #72

  • cách đây 2 tháng
 • rahuldesign23
  rahuldesign23
  • cách đây 2 tháng

  Hi sir ,Please check my entry #69 . This is my won design and original vector file . No stoke image or clip art used . I will deliver : AI ,EPS, SVG , PSD , PDF , JPG , PNG files .Thank you .

  • cách đây 2 tháng
 • rabbiUIUX
  rabbiUIUX
  • cách đây 2 tháng

  please check #65

  • cách đây 2 tháng
 • rabbiUIUX
  rabbiUIUX
  • cách đây 2 tháng

  please check #64

  • cách đây 2 tháng
 • nianbala1998
  nianbala1998
  • cách đây 2 tháng

  #56 please check this one

  • cách đây 2 tháng
 • VRDESIGNS78
  VRDESIGNS78
  • cách đây 2 tháng

  working on it

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!