BEST OF THE BEST INC " THE LONG SHOT TOURNAMENT SHIRT"

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 115
 • Người chiến thắng: milanlazic

Tóm tắt cuộc thi

Hi! I'd like to have a Championship t-shirt designed for a Bowling Tournament.
Company name: Best of the Best Tournaments INC.
Name of Tournament: The Long Shot
Date: January 4, 2020

the shirt should say "CHAMPION"

The shirt needs to be clear that it is Championship shirt also that they are part of a best of the best Tournaments INC.

Bowling Pins/ Bowling lane/ Bowling ball/ Trophy image are welcome on the shirt.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!