pidom Avatar

Các bài tham dự của pidom

Cho cuộc thi brand identity

 1. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Đã rút