roedylioe Avatar

Các bài tham dự của roedylioe

Cho cuộc thi brand identity

 1. Á quân
  số bài thi 315
  Bài tham dự #315 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 413
  Bài tham dự #413 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 412
  Bài tham dự #412 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 411
  Bài tham dự #411 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 318
  Bài tham dự #318 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 316
  Bài tham dự #316 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 273
  Bài tham dự #273 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 272
  Bài tham dự #272 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 271
  Bài tham dự #271 về Graphic Design cho cuộc thi brand identity
  Bị từ chối
  0 Thích