Brand Logo Needed

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 479

Tóm tắt cuộc thi

The brand name is ICON - It is a sports brand. Please keep in mind, we would like a logo with a text that says ICON under it.

I'm looking for a designer to create a minimalist logo for my brand. I already have a name, and I don't have any specific color preferences. The ideal candidate should have experience in creating clean, simple designs that effectively communicate the essence of a brand. Attention to detail is a must, as well as the ability to create a logo that is both timeless and memorable.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!