Brand sticker from baseball cap brim

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 10
  • Người thắng cuộc: davidgraeme

Tóm tắt cuộc thi

Sports wear. Mostly custom basketball gear for teams and clubs. Our basketball gear comes out under our "Hardwood Pro" label. All other sports come out under our generic "Hardwood Sports" label.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“great logo. really captured my thoughts from the brief and delivered it beautifully.”

Hình ảnh hồ sơ BrendanEd, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • venug381
    venug381
    • cách đây 5 năm

    what is this...... Entries showing only 96 designs ! ? winning design is 129.... ! Amazing ! ! ! !

    • cách đây 5 năm
  • BrendanEd
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Thank you to everyone that submitted a design. You made our decision very tough! Some really great designs.

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    #119 #120
    please check and also
    please give feedback
    thanks!

    • cách đây 5 năm
    1. simsons191
      simsons191
      • cách đây 5 năm

      also check #121 #122 #123

      • cách đây 5 năm
    2. BrendanEd
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      where did these designs go??

      • cách đây 5 năm
  • BrendanEd
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Sorry, I have been very busy with the Christmas period - I am reviewing and announcing a winner very soon.

    Thank you all for your entries!

    • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    any updates here?

    • cách đây 5 năm
  • akshaydesai
    akshaydesai
    • cách đây 5 năm

    Sir Please check My entries.. Thank you :-)

    • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    Please check updated designs.. #160, #155 & #142.. thanks!

    • cách đây 5 năm
  • yeaho00
    yeaho00
    • cách đây 5 năm

    #152 Please Check

    • cách đây 5 năm
  • jazzsingh151092
    jazzsingh151092
    • cách đây 5 năm

    please check my entries

    • cách đây 5 năm
    1. jazzsingh151092
      jazzsingh151092
      • cách đây 5 năm

      please check PM also
      thanks!
      Jazzsingh

      • cách đây 5 năm
  • davidgraeme
    davidgraeme
    • cách đây 5 năm

    Hi, please check my submissions #128 , #138 , #139 , #141 .
    Looking forward to hearing from you!
    David

    • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    also #135 #132 #130 #124 ... thanks!

    • cách đây 5 năm
  • craigmolyneaux
    craigmolyneaux
    • cách đây 5 năm

    how about #133 or #134 ?

    • cách đây 5 năm
  • Positionmarket
    Positionmarket
    • cách đây 5 năm

    Positionmarket Submit , Ready to Stamp on Mettalic gold sticker.
    Thanks for watching.

    David Brunet

    • cách đây 5 năm
    1. Positionmarket
      Positionmarket
      • cách đây 5 năm

      http://www.freelancer.com/contest/Brand-sticker-from-baseball-cap-brim-11989-byentry-962966.html

      • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    #104.. thanks!

    • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    #102 for some modification, please check PM. thanks!

    • cách đây 5 năm
  • nayrix101
    nayrix101
    • cách đây 5 năm

    PLEASE CHECK MY ENTRY #101 & #100. THANKS!

    • cách đây 5 năm
  • craigmolyneaux
    craigmolyneaux
    • cách đây 5 năm

    how about #99 ?? many thanks

    • cách đây 5 năm
  • filipos181
    filipos181
    • cách đây 5 năm

    Hello Sir, can you please provide feedback on #94, #95 and #96. Thank you very much

    • cách đây 5 năm
  • TrungP
    TrungP
    • cách đây 5 năm

    Hello sir, please take a look #55 #56

    • cách đây 5 năm
    1. TrungP
      TrungP
      • cách đây 5 năm

      Please take a look #87 also :)
      THank you sir

      • cách đây 5 năm
  • Lymelite
    Lymelite
    • cách đây 5 năm

    What is the font used. I have design ready to submit but just need to add the Type.

    • cách đây 5 năm
  • venug381
    venug381
    • cách đây 5 năm

    Please check.

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    #57 #58 #59
    please check

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    please check my new entries .. thanks

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    have a look at my entries

    • cách đây 5 năm
  • BrendanEd
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Thanks everyone for the submissions so far. I'm about to takes good, close look and give some feedback.
    Please note that these should not have any size on them, as they will be generic for all hats of all sizes (eg. A few designs have 71/4 size on them).

    Would love to have some wording like "OFFICIAL" or "AUTHENTIC" or something like that on them somewhere.

    • cách đây 5 năm
  • TrungP
    TrungP
    • cách đây 5 năm

    Hello sir, Please take a look #20
    Thank you :)

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    please check my new entries and also pleas give feedback

    • cách đây 5 năm
  • BrendanEd
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Thanks for the submission guys, I have left some feedback for you!

    • cách đây 5 năm
  • migpro
    migpro
    • cách đây 5 năm

    gold stickers!!! - check the entries....if u can give a feedback please

    • cách đây 5 năm
  • simsons191
    simsons191
    • cách đây 5 năm

    please check my entries and also please give feedback

    • cách đây 5 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!