Freelancer: ChiemiDesigns
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Brochure

HI, i can make any edits you need to the design and complete all the pages.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     brochure design for a rehab center
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • charanjitreddy
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  it looks really good but can you use pictures I uploaded for the same

  • cách đây 2 tháng