Build Custom Web Portal & Mobile App Integrated through API with Medical ATS and a Payroll/EOR Partner Platform

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 9

Tóm tắt cuộc thi

Build Custom Platform with API available.

This is then API integrated with another 2 platforms in the background. Platform 1 is our ATS system and Platform 2 is our Payroll/EOR Partner Platform.

The Custom Web Platform and Mobile App would need to connect API for the following:
- Job Board - list the jobs updated in real-time from our ATS API. They already have a job board iframe so this should be pretty easy to do.
- Short Candidate Application) for Candidates - Also available from our ATS API. Just integrate it to look like we want it to look.
- Full Application with Caregiver Credentialing (Applicant Portal) - ATS API
- Employee Portal For our Actively Working Caregivers: where they can upload existing records, upload timesheets (hours worked), get their Payslips, Contracts and Agreements signed - This Employee portal is also available in our ATS so can integrate the API, but we also need to integrate with our Payroll Partner Platform API.

The Mobile App should do the exact same thing as the Web Custom Platform but designed for easy use in the mobile.

For the Clients:
- Integrate with Platform 1 (ATS API) which already has a Client Portal. We just need to integrate the API and make it look better and easier to use.
- Integrate with Platform 2 (Payroll/EOR Partner Web Platform API).

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!