Bảng thông báo công khai

 • flexeatss7
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  Hi I like this can I make some changes

  • cách đây 6 tháng
  1. firewardesigns
   firewardesigns
   • cách đây 6 tháng

   Yes, of course you change. Please just let me know what do you change.

   • cách đây 6 tháng
  2. firewardesigns
   firewardesigns
   • cách đây 6 tháng

   Plz Check >>> https://drive.google.com/drive/folders/15BBKcElyhoMj9Ib6wKvaIUnDIeOcyLZ5?usp=sharing

   • cách đây 6 tháng
 • firewardesigns
  firewardesigns
  • cách đây 6 tháng

  Plz Check it 3 Variation Label Design" MIN, STRAWBERRY & BLUEBERRY" https://drive.google.com/drive/folders/15BBKcElyhoMj9Ib6wKvaIUnDIeOcyLZ5?usp=sharing

  • cách đây 6 tháng
 • firewardesigns
  firewardesigns
  • cách đây 6 tháng

  Plz just knock on the chat option.

  • cách đây 6 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...