Build me a Slogan/ Tag Line

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $110
 • Các bài thi đã nhận: 429

Tóm tắt cuộc thi

Our project is a B2B marketplace that connects buyers and sellers to conduct trade of wholesale agro commodities in Africa. We want a Tagline that is short and catchy. It should also represent prosperity, growth, connectivity and positivity.
You can also make use of African proverbs because our target audience is African Traders.
Please create a short, catchy and unique Tag line/Slogan for my business.
It should also include the key benefit of our business which is encouraging greater use of technology in Africa as well as connecting buyers and sellers to enable greater volume of trade.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!