Freelancer: OneRiduan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Professional gif

Professional gif check here: https://media.giphy.com/media/JFXI1C6eD4vCbw1y4Q/giphy.gif


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      40
                     cho                       Build me somes nices GIF I pay well $$
Bài tham dự #40

Bảng thông báo công khai

 • OneRiduan
  OneRiduan
  • cách đây 8 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1lcaJ8pQSnFPkbnVj6pVD32uSKE7J4iOc/view?usp=sharing

  • cách đây 8 tháng
 • OneRiduan
  OneRiduan
  • cách đây 8 tháng

  A full resolution gif will be delivered afterward.

  • cách đây 8 tháng