Building a C# dll that reports the audio levels

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 6
 • Người chiến thắng: DustySlate

Tóm tắt cuộc thi

VolumeTracker class provides regular updates on the volume of the sound being played on the (main) audio output device.

The class is being compiled into a dll and then imported into a WebApp based on Google's Chromium.

The VolumeTracker has an addListener and removeListener function. The event listener is called with current volume on the audio output device. The volume is a floating number between 0.00 and 1.00. The listener is called based on the frequency provided when registering the listener (e.g. a frequency of 10 means that the listener is called 10 times per second).

The compiled dll shall be as small as possible, and not exceed 500 KB.

Additional comment (27.11.2022): Someone proposed a dll that reads the sound volume set in the windows settings. That is not what I'm looking for. I need the volume of the sound being played on the speaker device. So if there is loud music it should be close to 1 and when no sound is played close to 0.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“It was an awesome experience working with him.”

Hình ảnh hồ sơ MichelRose, Switzerland.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!