akdesigner71737 Avatar

Các bài tham dự của akdesigner71737

Cho cuộc thi business card design

 1. Á quân
  số bài thi 1437
  Bài tham dự #1437 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1436
  Bài tham dự #1436 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1433
  Bài tham dự #1433 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1435
  Bài tham dự #1435 về Graphic Design cho cuộc thi business card design
  Đã rút